Nyttige link


www.parkinson.dk
www.migraeniker.dk
www.jegharhovedpine.dk
www.hovedpinesagen.dk
www.scleroseforeningen.dk
www.hovedpineforeningen.dk
https://trigeminus.dk/
https://www.hovedpineforeningen.dk/tl_files/hovedpineforeningen/Redskaber/hovedpinedagbog_voksne.pdf


https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-11-2011/1930/mister-parkinsonhttps://stps.dk/da/udgivelser/2016/hjaelp-os-med-at-blive-bedre/~/media/4D26B896914849C5A3B4531A21CAEC8F.ashx

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/