Speciallæge i Neurologi Lis Gitte Johannsen

Speciallæge i Neurologi Lis Gitte Johannsen er tidligere overlæge ved neurologisk afdeling Odense Universitetshospital. Har stået bl.a. for parkinsonambulatoriet ved OUH og tilsynsfunktionen ved Sygehus Fyn Svendborg. Gennem mange år ekstern klinisk lektor ved Syddansk Universitet. Forskning bl.a. vedr. CGRP, neuropati og basalganglier. Bred neurologisk erfaring. Bred neurologisk erfaring.